Reliéf

Reliéf je něco mezi sochou a kresbou. Je to redukovaný tvar, u kterého se modelování musí přizpůsobit míře stlačení (od nejvyššího bodu po nejnižší). Takže je to něco jako sochařské komprimování prostoru, něco jako ZIP v sochařině.